Analiza podatkov kot poglavitni del vsake empirične raziskave

Verjetno vam je analiza podatkov oziroma obdelava podatkov precej znan postopek, če ste že kdaj opravljali kakšno raziskavo, ki ste jo denimo vključili v svojo projektno ali na primer diplomsko nalogo. Lahko rečemo, da je pravzaprav analiza podatkov ključni del prav vsake empirične raziskave – tako tržne kot tudi akademske.

Obdelovanje podatkov vključuje postopke, kjer se srečujemo z golimi številkami oziroma s podatki iz anketnega vprašalnika, iz katerih se lahko pridobijo zelo uporabne informacije. Izvajana analiza podatkov pa nato narekuje izdelovanje tabel, grafov in še česa.

Analiza podatkov kot poglavitni del vsake empirične raziskave

Da bo analiza podatkov potekala še hitreje in uspešneje

Vsekakor tudi za analizo podatkov potrebujete vsaj nekaj osnovnih sestavin, ki vas lahko pripeljejo do hitrejšega rezultata. To so zagotovo podatki, statistični program in ne nazadnje še znanje.

Torej analiza podatkov v prvi vrsti zahteva zbrane raziskovalne podatke. Ti se lahko pridobijo s pomočjo meritev ali pa s pomočjo anketnih vprašalnikov. Te reši naša izbrana ciljna skupina, na primer srednješolci. Šele ko pridobimo to, lahko sledi analiza podatkov.

Ker moramo vse pridobljene podatke tudi primerno obdelati, je potreben statistični program. Pametno je izbrati najbolj razširjen program za omenjeno obdelovanje podatkov. To je SPSS. Podatki se morajo najprej vnesti v program, šele nato se lahko opravi statistično analizo podatkov. Ob tem je treba seveda uporabljati primerno statistično znanje in podatke primerno analizirati tudi s pomočjo statističnih testov.

Kaj moramo posebej vedeti za uspešno obdelovanje podatkov?

Da bo torej analiza podatkov dovolj uspešna je potrebno posebno znanje oziroma vedenje. Vedeti je torej treba, kakšni so tipi spremenljivk oziroma vprašanj v vprašalniku. Vsak tip namreč zahteva svojevrstno analizo. Prav tako je treba vedeti, kateri statistični testi se lahko uporabljajo pri katerih podatkih.

Vedeti je treba še, kakšni so pogoji za posamezne statistične teste in na kakšen način omenjene pogoje preverjamo, na kakšen način si lahko posamezni statistični test razlagamo oziroma kaj točno pomenijo določeni koeficienti, kazalci ter kako to izvajati v statističnem programu.…