AURIS Kranj - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Društvo AURIS je prostovoljna, neprofitna in nevladna, invalidska društvena organizacija s človekoljubnimi cilji in organizacija, ki skrbi za gluhe in naglušne osebe ter njihove svojce. Osnovni cilji AURIS-a so: pomoč gluhim, gluho - slepim in naglušnim osebam pri vključevanju v družbo zaradi njihovih posebnih potreb, pri vsakodnevnem življenju in delu. V ta namen društvo AURIS izvaja posebne socialne in druge programe in opravlja določene storitve za zadovoljevanje potreb gluhih, gluho - slepih in naglušnih oseb na način, da se lahko čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v okolje.

AURIS ima predvsem namen :

 • • Ustvarjanje pogojev za polno vključevanje gluhih, gluho-slepih in naglušnih, ki se včlanijo v AURIS, v življenjsko in delovno sredino, v vse oblike družbenega življenja ob enakih pogojih in z enakimi možnostmi kot ostali slišeči ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
 • • Združevanje gluhih, gluho - slepih, naglušnih, kasneje oglušelih in s tinitusom obolelih za zadovoljevanje specifičnih potreb na področju govorno - socialne komunikacije pri vključevanju v družbeno okolje na načelu normalizacije in spoštovanja človekovih pravic in sprejemanje slovenskega znakovnega jezika kot enakopravne oblike komunikacije s slovenskim govorno glasovnim jezikom.
 • • Vzpostavitev informacijskega sistema prilagojenega potrebam gluhih, gluho - slepih in naglušnih oseb.

Da bi dosegli svoje namene, opravlja AURIS, neposredno, ali v sodelovanju drugih, naslednje naloge za svoje gluhe, gluho - slepe in naglušne člane in nečlane:

 • • Izvaja psihosocialno pomoč gluhim in naglušnim članom.
 • • Izvaja posebne socialne programe za gluhe in naglušne.
 • • Nudi komunikacijsko pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir.
 • • Nudi pravno pomoč in svetovanje in zastopa interese svojih gluhih, gluho - slepih in naglušnih članov.
 • • Vzpodbuja in organizira kulturne, športne in druge prireditve za gluhe, gluho - slepe in naglušne člane.
 • • Izdaja publikacije, s katerimi osvešča javnost in članstvo o svojem delu, potrebah in pravicah.
 • • Preko svojega informacijskega sistema obvešča člane in ostale zainteresirane o stanju, problematiki in razvoju celovite skrbi za to vrsto populacije.
 • • Vzpodbuja in izvaja izobraževanje, usposabljanje gluhih, gluho - slepih in naglušnih v okviru veljavne zakonodaje.
 • • AURIS za izvajanje svoje dejavnosti lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki podpirajo cilje društva.

________________________________________
* - AURIS - latinska beseda za uho
** - Tinitus je strokovni naziv za šumenje v ušesu, ki ga opisujejo tudi kot brenčanje, žvižganje ali zvenenje. Pri tem je značilno, da moteči zvoki ne prihajajo od zunaj; slišijo jih samo tisti, ki trpijo za tinitusom.