AURIS Kranj - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Preberite več ...

Občinska uprava občine Bohinj je na predlog komisije za pripravo predloga za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v letu 2019 v skladu s statutom izdala sklep o dodelitvi 19,32 EUR Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj.

Preberite več ...

Preberite več ...

V Sloveniji živi več kot 200.000 naglušnih oseb z različnimi okvarami sluha. Velika večina je starejših od 65 let, ki se z izgubo sluha soočajo popolnoma drugače kot mlajše generacije.

Preberite več ...

Preberite več ...
Dodatno zaračunavanje vseh možnih storitev v domovih za starejše postaja modna muha, ki po mnenju oskrbovancev, svojcev pa tudi širše javnosti postaja tudi nenadzorovan poligon dobičkonosnega ustvarjanja.

Preberite več ...