AURIS Kranj - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko

Prvi februarski ponedeljek je bil na pobudo župana občine Kranj Matjaža Rakovca sklican sestanek s predstavniki vseh invalidskih organizacij, ki zastopajo interese in potrebe gibalnih in senzornih invalidov.

Uvodoma je podžupan Janez Černe predstavil namen in potrebo po ustanovitvi komisije, ki bo opozarjala na ovire in težave, s katerimi se v vsakdanjem življenju soočajo invalidi. Vse naj bi se reševalo s konstruktivnim dialogom s skupno željo, da se v Mestni občini Kranj vzpostavi okolje, ki bo prijazno in dostopno vsem invalidom. Problematiko oseb z okvaro sluha sva predstavila skupaj s sekretarko društva Zlato Crljenko. Predvsem sva opozorila na specifičnost naše nevidne invalidnosti in potrebe uporabnikov vseh generacij, še zlasti starejših, saj se med temi že skoraj vsak drugi sooča z izgubo sluha.

Že na prvi seji je bilo izpostavljenih kar nekaj perečih problemov, s katerimi se soočajo invalidi, tako gibalno kot tudi senzorno ovirani, in smo ugotavljali, da je marsikatera ovira le stvar dobre volje odločevalcev, nekatere pa bodo potrebovale kar nekaj časa, sredstev in seveda dobre volje. Na prvem sestanku so večkrat omenili dostop do mestnega jedra in parkiranje za invalide ob javnih inštitucijah.

Ob zaključku je bil podan predlog, da se uradno konstituira komisija za invalidska vprašanja in da se izbere predsednika komisije. Na predlog sekretarke Zlate so se vsi navzoči strinjali, da to funkcijo prevzame moja malenkost. Nedvomno je k temu pripomogel ugled našega društva in dozdajšnje dolgoletno plodno delovanje, se pa zavedamo odgovornosti, ki je pred nami.

Dejansko nas lahko le veseli posluh matične občine Kranj za vse težave, s katerimi se srečujejo invalidi, in pripravljenost predstavnikov občine, da tudi Kranj sčasoma postane občina po meri invalidov.

Boris Horvat Tihi